Wycieczka śladami Pana Jezusa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach organizuje wyjazd do Ziemi Świętej w dniach 3-10.11.2023 roku. Chętni na ten wyjazd zapraszamy w dniu 28 marca 2023 do KW PSP w celu wpłacenia zaliczki w kwocie 1000 złotych od osoby. Organizatorzy zwrócą zaliczkę, gdy grupa nie będzie liczyć co najmniej 30 osób. Koszt całkowity wyjazdu to

2270 zł plus 610 USD.

Program wyjazdu