Jędrzejów

Zarząd Koła nr 5 w Jędrzejowie


28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 5
e-mail: jedrzejow@zeirpkielce.pl


Prezes – Stanisław Wijas
V-ce Prezes – Jerzy Janowski
Sekretarz – Marek Syposz
Skarbnik – Tomasz Gil
Przew. Komisji Rewiz. – Andrzej Adamczyk


Przedstawiciel Koła w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Jerzy Janowski