Staszów

Zarząd Koła nr 12 w Staszowie


28-200 STASZÓW ul. Parkowa 4


Prezes – Jarosław Pławski
V-ce Prezes – Robert Rożek
Sekretarz – Mieczysław Żyła
Skarbnik – Andrzej Bajur
Przew. Komisji Rewiz. Krzysztof Stawiasz
Członek Prez. ZW – Wiesław Woszczyna
Członek ZW – Jarosław Pławski