Staszów

Zarząd Koła nr 12 w Staszowie


28-200 STASZÓW ul. Parkowa 4
e-mail: staszow@zeirpkielce.pl


Prezes – Jarosław Pławski
V-ce Prezes – Alfred Plewa
Sekretarz – Dariusz Ciemiński
Skarbnik – Andrzej Bajur
Przew. Komisji Rewiz. Krzysztof Stawiasz


Przedstawiciele Koła w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego  Wiesław Woszczyna

Przedstawiciele Koła w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Jarosław Pławski