Pińczów

Zarząd Koła nr 3 w Pińczowie


28-400 Pińczów, ul. Przemysłowa 21


Prezes – Jarosław Wleciał
V-ce Prezes – Aleksy Koziara
Sekretarz – Artur Oziębłowski
Skarbnik – Jadwiga Głuch
Przew. Komisji Rewiz.Tadeusz Pasternak
Członek ZW – Jarosław Wleciał