Zarząd

W skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wchodzą:

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

 1. Jerzy Kurek  –  Prezes Zarządu Wojewódzkiego – tel. 796 691 697
 2. Jerzy Żelazny – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego – tel. 602 336 495
 3. Zbigniew Nobis – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego  – tel. 509 387 958
 4. Stanisław Woś  – Sekretarz – tel. 604 955 998
 5. Ewa Kędzior – Skarbnik – tel. 608 495 339
 6. Wiesław Woszczyna – członek prezydium

Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:

 1. Grzegorz Jankowski – Koło Busko
 2. Jerzy Janowski – Koło Jędrzejów
 3. Paweł Cabala – Koło Kazimierza Wielka
 4. Zbigniew Pałosz – Koło Końskie
 5. Waldemar Skubisz – Koło Sandomierz
 6. Sławomir Litwiński – Koło Skarżysko
 7. Jarosław Wleciał – Koło Pińczów
 8. Piotr Patraś – Koło Opatów
 9. Jarosław Pławski – Koło Staszów
 10. Albrych Jan – Koło Włoszczowa

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego

 1. Jacenty Socha – Przewodniczący Koło Kielce tel. 663 770 428
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący Koło Kielce
 3. Czesław Szmalec – Członek Koło Skarżysko-Kam.

Prezesi  Honorowi  Oddziału Wojewódzkiego

 1. Jan Nowak – Prezes Honorowy Koło Kielce
 2. Marian Oksiński – Prezes Honorowy Koło Kielce

W skład Komisji Socjalnej  powołanej decyzją nr 161/2019  przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach do spraw podziału funduszu socjalnego i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów z terenu woj. świętokrzyskiego wchodzą:

 1. Zbigniew Serafin- Członek Koła Nr 7 Kielce
 2. Jerzy Żelazny – Członek Koła Nr 7 Kielce
 3. Grzegorz Jankowski – Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 4. Wiesław Stachowicz – Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 5. Jerzy Janowski – Członek Koła Nr 5 Jędrzejów.
 6. Mare Syposz – Członek Koła Nr 5 Jędrzejów
 7. Paweł Cabala – Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 8. Jolanta Rogowska – Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 9. Tadeusz Nowakowski – Członek Koła Nr 8 Końskie.
 10. Zbigniew Pałosz – Członek Koła Nr 8 Końskie.
 11. Adam Kwaśniak – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 12. Tomasz Dadia – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 13. Artur Szwagierczak – Członek Koła Nr 6 w Opatowie.
 14. Henryk Szymański – Członek Koła Nr 3 w Pińczowie.
 15. Jarosław Wleciał – Członek Koła Nr 3 w Pińczowie
 16. Waldemar Skubisz – Członek Koła Nr 11w Sandomierzu.
 17. Tomasz Lis – Członek Koła Nr 11w Sandomierzu.
 18. Lucjan Sadło – Członek Koła Nr 4 w Starachowicach.
 19. Zbigniew Nobis – Członek Koła Nr 4 w Starachowicach.
 20. Sławomir Litwiński – Członek Koła Nr 13 Skarżysko-Kamienna.
 21. Jerzy Walerowicz– Członek Koła Nr 13 Skarżysko-Kamienna
 22. Dariusz Ciemiński – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 23. Wojciech Glibowski – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 24. Zbigniew Kowalski – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 25. Jarosław Eliasz – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 26. mgr Agnieszka Zając – Pracownik Wydziału Kadr KW PSP Kielce prowadzący sprawy socjalne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu woj. świętokrzyskiego.