Skarżysko Kamienna

Zarząd Koła nr 13 w Skarżysku Kamienna


26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. 1-  Maja 101
e-mail: skarzysko@zeirpkielce.pl


Prezes – Sławomir Litwiński
V-ce Prezes – Tadeusz Ledwójcik
Sekretarz – Krystyna Mrozik
Skarbnik – Henryk Zagożdżon
Przew. Komisji Rewiz. Czesław Szmalec


Przedstawiciel Koła w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Sławomir Litwiński