Kazimierza Wielka

Zarząd Koła nr 1 w Kazimierzy Wielkiej


28-500 Kazimierza Wielka, ul. Waryńskiego 29
e-mail: kazimierza@zeirpkielce.pl


Prezes – Adam Grzela
V-ce Prezes – vacat
Sekretarz – Jolanta Rogowska
Skarbnik – Paweł Książek
Przew. Komisji Rewiz. – Władysław Słupik