Kazimierza Wielka

Zarząd Koła nr 1 w Kazimierzy Wielkiej


28-500 Kazimierza Wielka, ul. Waryńskiego 29


Prezes – Marian Stoczkiewicz
V-ce Prezes – Paweł Cabala
Sekretarz – Jolanta Rogowska
Skarbnik – Krystyna Słupik
Przew. Komisji Rewiz. – Władysław Słupik
Członek ZW – Paweł Cabala