Starachowice

Zarząd Koła nr 4 w Starachowicach


27-200 Starachowice, Aleja Armii Krajowej 29
e-mail: starachowice@zeirpkielce.pl


Prezes – Zbigniew Nobis
V-ce Prezes – Tadeusz Sobczyk
Sekretarz – Grzegorz Lech
Skarbnik – Lucjan Sadło
Przew. Komisji Rewiz.Marta Lech


Przedstawiciel Koła w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Zbigniew Nobis