Busko Zdrój

Zarząd Koła nr 9 w Busku Zdroju


28-100 Busko Zdrój, ul. Waryńskiego 29a
tel.41/378-20-43 wew. 218


Prezes – Grzegorz Jankowski
V-ce Prezes – Kazimierz Zabłotny
Sekretarz – Wiesław Stachowicz           
Skarbnik – Krzysztof Trzeszkowski
Przew. Komisji Rewiz. – Piotr Downarowicz
Członek ZW – Grzegorz Jankowski