Włoszczowa

Zarząd Koła nr 2 we Włoszczowie


29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 45


Prezes – Jan Albrycht
V-ce Prezes – Jarosław Eliasz
Sekretarz – Teresa Czerwińska
Skarbnik – Marek Bugajniak
Przew. Komisji Rewiz.Borowski Andrzej
Członek ZW – Jan Albrycht