Ostrowiec Świętokrzyski

Zarząd Koła nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim


27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Waryńskiego 29
e-mail: ostrowiec@zeirpkielce.pl


Prezes – Waldemar Goraj
V-ce Prezes – Wiesław Cisek
Sekretarz – Adam Kwaśniak
Skarbnik – Gerard Kozłowski
Przew. Komisji Rewiz. Robert Godzina


Przedstawiciel Koła w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Adam Kwaśniak