Informacje z Urzędu Marszałkowskiego

Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu Żelaznemu. Zostały one zakupione z unijnego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość –  Jubileusz 85–lecia urodzin Pana st. bryg w st. spocz. Mariana Oksińskiego  – Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, jednego z założycieli związku emerytów w Polsce oraz pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Funkcję tą pełnił przez trzy kadencje, aż do roku 2007. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w imieniu całego Zarządu oraz Koła nr 7 w Kielcach złożyli szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia urodzinowe i wręczyli list okolicznościowy i kosz upominków. Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg Krzysztof Ciosek podziękował Jubilatowi za długoletnią oraz aktywną działalność związkową w Kole i Zarządzie  Wojewódzkim wręczył list okolicznościowy. Natomiast Prezes i Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wręczyli drobny upominek i list okolicznościowy. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia i sugestie odnośnie działalności naszego związku wspólnie prezydium Oddziału wojewódzkiego z jubilatem przy kawie i ciasteczka.

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów

W dniu 27 marca 2019 roku odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Kielcach w którym wzięło udział 39 delegatów wybranych przez poszczególne Koła naszego województwa.

Podczas Zjazdu Wiceprezes Zarządu Głównego ZE i RP RP kol. Wiesław Woszczyna niżej wymienionym wręczył odznaczenia związkowe wyróżniającym się członkom naszego Związku. Odznaczenia otrzymali;

 • Jan Chrabąszcz
 • Jerzy Janowski
 • Ewa Kędzior
 • Józef Kędziora
 • Sławomir Litwiński
 • Waldemar Skubisz
 • Jacenty Socha
 • Czesław Szmalec
 • Sławomir Litwiński
 • Stanisław Wijas
 • Krzysztof Wolak

Uhonorowano także, wpisem do Księgi Honorowej Zasłużonych założycieli Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;

 • st. bryg Mariana Oksińskiego,
 • płk. Jana Nowaka,
 • ppłk. Andrzeja Knapa,
 • śp. płk. Radosława Kałamagę.

Panowie Oksiński, Nowak i Knap  otrzymali Certyfikaty potwierdzające wpis do Księgi Honorowej Zasłużonych podczas Zjazdu. W czasie Zjazdu  Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Jerzy   Kurek przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji.

Następnie sprawozdanie przedstawiła skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Ewa Kędzior. W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji kol. Piotr Downarowicz.

Zjazd Wojewódzki Delegatów wybrał nowe władze  Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną na nową kadencję.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 2. Jerzy Żelazny – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 3. Zbigniew Nobis V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 4. Stanisław Woś – Sekretarz
 5. Ewa Kędzior – Skarbnik
 6. Wiesław Woszczyna – Członek Prezydium

   Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

 1. Jan Albrycht
 2. Paweł Cabala
 3. Tomasz Dadia
 4. Grzegorz Jankowski
 5. Jerzy Janowski
 6. Sławomir Litwiński
 7. Zbigniew Pałosz
 8. Piotr Patraś
 9. Jarosław Pławski
 10. Waldemar Skubisz
 11. Jarosław Wleciał

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Jacenty Socha – Przewodniczący
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący
 3. Czesław Szmalec – Członek  

Zjazd wybrał delegatów na zjazd krajowy Naszego związku, którymi zostali Jerzy Kurek. Wiesław Woszczyna i Jerzy Żelazny.

Walne Zebrania

W dniach 5 styczeń – 6 luty 2019 r. odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w poszczególnych Kołach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa świętokrzyskiego. Na zebraniach dokonano podsumowania czteroletniej kadencji poszczególnych kół.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansów przez ustępujące Zarządy, udzielono absolutorium ustępującym zarządom i wybrano nowe władze w poszczególnych Kołach. Wybrano także 39 delegatów  na Zjazd Wojewódzki który odbędzie się 27 marca 2019 r.

Nowi Prezesi Kół:

Koło nr 1. Kazimierza Wielka – kol. Stoczkiewicz Marian
Koło nr 2. Włoszczowa – kol. Albrycht Jan
Koło nr 3. Pińczów – kol. Wleciał Jarosław
Koło nr 4. Starachowice – kol. Nobis Zbigniew
Koło nr 5. Jędrzejów  – kol. Wijas Stanisław
Koło nr 6. Opatów – kol. Kędziora Józef
Koło nr 7. Kielce – kol. Kurek Jerzy
Koło nr 8. Końskie – kol. Pałosz Zbigniew
Koło nr 9. Busko – Zdrój – kol. Jankowski Grzegorz
Koło nr 10. Ostrowiec Świętokrzyski – kol. Goraj Waldemar
Koło nr 11. Sandomierz – kol. Skubisz Waldemar
Koło nr 12. Staszów – kol. Pławski Jarosław Koło nr 13.  Skarżysko – Kamienna – kol. Litwiński Sławomir