Końskie

Zarząd Koła nr 8 w Końskich


26-200 Końskie, ul. Strażacka 14


Prezes – Jan Chrabąszcz
V-ce Prezes – Zbigniew Pałosz
Sekretarz – Kazimierz Kuleta
Skarbnik – Tadeusz Nowakowski
Przew. Komisji Rewiz. – Ryszard Podgórski
Członek ZW – Zbigniew Pałosz