VII Wojewódzki Zjazd Delegatów

W dniu 27 marca 2019 roku odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Kielcach w którym wzięło udział 39 delegatów wybranych przez poszczególne Koła naszego województwa.

Podczas Zjazdu Wiceprezes Zarządu Głównego ZE i RP RP kol. Wiesław Woszczyna niżej wymienionym wręczył odznaczenia związkowe wyróżniającym się członkom naszego Związku. Odznaczenia otrzymali;

 • Jan Chrabąszcz
 • Jerzy Janowski
 • Ewa Kędzior
 • Józef Kędziora
 • Sławomir Litwiński
 • Waldemar Skubisz
 • Jacenty Socha
 • Czesław Szmalec
 • Sławomir Litwiński
 • Stanisław Wijas
 • Krzysztof Wolak

Uhonorowano także, wpisem do Księgi Honorowej Zasłużonych założycieli Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;

 • st. bryg Mariana Oksińskiego,
 • płk. Jana Nowaka,
 • ppłk. Andrzeja Knapa,
 • śp. płk. Radosława Kałamagę.

Panowie Oksiński, Nowak i Knap  otrzymali Certyfikaty potwierdzające wpis do Księgi Honorowej Zasłużonych podczas Zjazdu. W czasie Zjazdu  Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Jerzy   Kurek przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji.

Następnie sprawozdanie przedstawiła skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Ewa Kędzior. W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji kol. Piotr Downarowicz.

Zjazd Wojewódzki Delegatów wybrał nowe władze  Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną na nową kadencję.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 2. Jerzy Żelazny – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 3. Zbigniew Nobis V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 4. Stanisław Woś – Sekretarz
 5. Ewa Kędzior – Skarbnik
 6. Wiesław Woszczyna – Członek Prezydium

   Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

 1. Jan Albrycht
 2. Paweł Cabala
 3. Tomasz Dadia
 4. Grzegorz Jankowski
 5. Jerzy Janowski
 6. Sławomir Litwiński
 7. Zbigniew Pałosz
 8. Piotr Patraś
 9. Jarosław Pławski
 10. Waldemar Skubisz
 11. Jarosław Wleciał

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Jacenty Socha – Przewodniczący
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący
 3. Czesław Szmalec – Członek  

Zjazd wybrał delegatów na zjazd krajowy Naszego związku, którymi zostali Jerzy Kurek. Wiesław Woszczyna i Jerzy Żelazny.