Walne Zebrania

W dniach 5 styczeń – 6 luty 2019 r. odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w poszczególnych Kołach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa świętokrzyskiego. Na zebraniach dokonano podsumowania czteroletniej kadencji poszczególnych kół.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansów przez ustępujące Zarządy, udzielono absolutorium ustępującym zarządom i wybrano nowe władze w poszczególnych Kołach. Wybrano także 39 delegatów  na Zjazd Wojewódzki który odbędzie się 27 marca 2019 r.

Nowi Prezesi Kół:

Koło nr 1. Kazimierza Wielka – kol. Stoczkiewicz Marian
Koło nr 2. Włoszczowa – kol. Albrycht Jan
Koło nr 3. Pińczów – kol. Wleciał Jarosław
Koło nr 4. Starachowice – kol. Nobis Zbigniew
Koło nr 5. Jędrzejów  – kol. Wijas Stanisław
Koło nr 6. Opatów – kol. Kędziora Józef
Koło nr 7. Kielce – kol. Kurek Jerzy
Koło nr 8. Końskie – kol. Pałosz Zbigniew
Koło nr 9. Busko – Zdrój – kol. Jankowski Grzegorz
Koło nr 10. Ostrowiec Świętokrzyski – kol. Goraj Waldemar
Koło nr 11. Sandomierz – kol. Skubisz Waldemar
Koło nr 12. Staszów – kol. Pławski Jarosław Koło nr 13.  Skarżysko – Kamienna – kol. Litwiński Sławomir