Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość –  Jubileusz 85–lecia urodzin Pana st. bryg w st. spocz. Mariana Oksińskiego  – Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, jednego z założycieli związku emerytów w Polsce oraz pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Funkcję tą pełnił przez trzy kadencje, aż do roku 2007. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w imieniu całego Zarządu oraz Koła nr 7 w Kielcach złożyli szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia urodzinowe i wręczyli list okolicznościowy i kosz upominków. Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg Krzysztof Ciosek podziękował Jubilatowi za długoletnią oraz aktywną działalność związkową w Kole i Zarządzie  Wojewódzkim wręczył list okolicznościowy. Natomiast Prezes i Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wręczyli drobny upominek i list okolicznościowy. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia i sugestie odnośnie działalności naszego związku wspólnie prezydium Oddziału wojewódzkiego z jubilatem przy kawie i ciasteczka.