VI Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 14 grudnia br. w Restauracji Pod Młynem w Morawicy odbyło się VI Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek   – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • kol. Jan Nowak i Marian Oksiński – Prezesi Honorowi Zarządu Wojewódzkiego,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Oddziału Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i emerytów w roku 2021 a następnie w  pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z działalności Oddziału Wojewódzkiego i  realizacji planu pracy za rok bieżący,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2021,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022, który po przegłosowaniu zatwierdzono.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za okazana pomoc przy realizowaniu zadań statutowych związku. Podziękowania zostały również skierowane do Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych.

Pod sumując rok działalności jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz okres trwającej pandemii kol. Jerzy Kurek podziękował wszystkim prezesom i zarządom kół przy komendach powiatowych oraz miejskiej za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu na realizacje nakreślonych zadań, a w szczególności na integrację środowiska emeryckiego.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kalendy łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.