Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie koła nr 7
przy Komendzie Miejskiej PSP
w Kielcach

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków naszego koła na Walne Zebranie Członków Koła nr 7 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, który odbędzie się w restauracji „Pod Młynem” ul. Spacerowa 1 w Morawicy.

Termin – 26 stycznia 2023 r. godz. 1000

Proszę o potwierdzenia swojej obecności do dnia 12 stycznia 2023 roku do Pani Agnieszki Zając w KW PSP dla emerytów komendy wojewódzkiej PSP lub sekretariat KM PSP dla emerytów komendy miejskiej.

Prezes Koła nr 7
Jerzy Kurek

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania,
  2. Wybranie Prezydium Walnego Zebrania,
  3. Wybór protokolanta/ów,
  4. Wybór Przewodniczącego obrad,
  5. Przedstawienie sprawozdań Prezesa, Skarbnika, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  6. Dyskusja i wystąpienia osób zaproszonych,
  7. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
  8. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
  9. Wolne wnioski,
  10. Zakończenie obrad