VII Plenarne posiedzenie Zarządu

W  dniu 27 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na terenie powiatu starachowickiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna  oraz Prezesi wszystkich Kół z terenu województwa świętokrzyskiego wraz ze skarbnikami.

Organizatorem posiedzenia wyjazdowego był zarząd koła nr 4 w Starachowicach. Koledzy ze Starachowic przygotowali dla uczestników posiedzenia niespodziankę, która miała na celu zapoznanie z historią i specyfiką ziemi starachowickiej. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz zaproszeni gości zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Pobyt w muzeum poszerzył wiedzę strażakom emerytom na temat rozwoju miasta na przestrzeni wieków.

 Natomiast posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w miejscowości Mirzec „Modrzewiowym Dworku”. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Grzegorz Rajca  – Z – ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
 • mł. bryg. Sławomir Zięba –  Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Prezes Zarządu Głównego ZE i RP RP.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2021. Następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Wiesław Woszczyna z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jerzym Kurkiem wręczyli byłemu Prezesowi Koła w Końskich Kol. Zbigniewowi Pałoszowi list okolicznościowy w podziękowaniu za wieloletnie kierowaniem Kołem w Końskich.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono:

 1. Informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego posiedzenia,  
 2. Omówiono sprawy z zakresu finansów Zarządu Wojewódzkiego,
 3. Przewodniczący WKR kol. Jacenty Socha przedstawił informację komisji rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego i postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2021, które zostało udzielone jednogłośnie,
 4. Informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w I kwartale 2022, 
 5. Informację z działalności pracy w poszczególnych kołach, 
 6. Informację z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP odbytego w dniach 7-9.04.2022 r.,
 7. Omówiono organizację  obchodów 30-lecia  naszego związku i poinformowano że z tej okazji będzie wydana książka.
 8. Poinformowano o zmianach w składzie Zarządu Głównego oraz poinformowano o ufundowaniu Sztandaru dla KG PSP.
 9. Przekazano informacje o obchodach 30- lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowanie dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz dla Zarządu Koła nr 4 za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach.