III Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 28 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP formie wideokonferencji w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w siedzibach Komend Powiatowych PSP.

Podczas III posiedzenia zarządu w tej kadencji przekazano;

  • informacje z posiedzenia Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 26 czerwca br.,
  • informacje dotyczącą działalności Oddziału Wojewódzkiego,
  • informacje dotyczącą spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego,
  • Informacje Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP,
  • informacje z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego  za pierwsze półrocze 2020,
  • informacje, iż z dniem 9 czerwca br. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach posiada osobowość prawną, ponieważ został zarejestrowany w KRS,

oraz

  • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
  • omówiono najważniejsze sprawy emerytów w okresie pandemii,
  • przedstawiono informację dotyczącą wpisów do księgi honorowej Związku Emerytów i Rencistów oraz składania wniosków w sprawie odznaczeń,

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, Prezesi Kół oraz zaproszeni członkowie zarządów kół.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz  Komendantom Powiatowym PSP za pomoc w organizacji posiedzenia zarządu w formie zdalnej .