II Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 12 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • bryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiRP RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2019, następnie w pierwszej części przekazano;

 • informację ze Zjazdu Krajowego ZE i RP RP który odbył się w dniach 6 – 8 czerwca br. w Augustowie,
 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 14 listopada br.,
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu finansów,
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2019,
 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2020, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą propozycji wycieczek organizowanych przez Zarząd Wojewódzki.

Druga część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę, który następnie
wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kolendy każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie zakończono wspólnym świątecznym obiadem.

„Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Miejskiego w Kielcach i Komendantom Powiatowym PSP za organizację spotkań emeryckich oraz okazałą wszelką pomoc”.