Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 11 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne  posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Robert Sabat  – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Sławomir Kabat – Komendant Miejski  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

W pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2018,
 • informację realizacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2019, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą walnych zjazdów w kołach.

Pierwszą część zakończono wręczeniem koszy upominkowych oraz listów okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 85 i 80 rocznicę urodzin będącymi członkami honorowymi naszego związku. Zarząd Wojewódzki podziękował ks. Markowi za okazywana pomoc w realizacji statutowych zadań w kończącej się kadencji.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałe, który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę. Rozdano dla każdego uczestnika spotkania opłatki, gdzie każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.