Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 16 grudnia br. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Robert Sabat – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
  Wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Sylwester Hamera – Komendant Miejski PSP,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiRP RP,
 • ks. Marek Mrugała – Kapelan Świętokrzyskich Strażaków.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

 • aktualną sytuację w związku po posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP w grudniu br,
 • informację z ostatniego posiedzenia Komisji Socjalnej powołanej przez
  Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację z pracy w poszczególnych kołach,
 • wytyczne do planu pracy na rok 2017,
 • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Wręczono także, honorowe dyplomy dla tych kół które wsparły fundację sztandaru dla Zarządu Głównego ZE i RP RP. Posiedzenie zakończono uroczystym opłatkiem.