Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 8 grudnia br. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli również zaproszeni goście w osobach:

  • nadbryg Zbigniew Muszczak Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
  • kol. Wiesław Woszczyna –V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiR RP,
  • ks. Marek Mrugała – Kapelan Świętokrzyskich Strażaków.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

  • informacje Zarządu Głównego z dnia 20 października br,
  • informacje w sprawie ewidencji zaświadczeń dla dwóch przejazdów oraz ewidencje rent rodzinnych,
  • informację z pracy Komisji Socjalnej powołanej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2015,
  • sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
  • wytyczne do planu pracy na rok 2016,
  • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Wręczono także, honorowe odznaki „Zasłużony dla ZEiRp RP” przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego dla naszych członków.

Posiedzenie zakończono uroczystym opłatkiem.