VII Plenarne posiedzenie Zarządu

W  dniu 27 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na terenie powiatu starachowickiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna  oraz Prezesi wszystkich Kół z terenu województwa świętokrzyskiego wraz ze skarbnikami.

Organizatorem posiedzenia wyjazdowego był zarząd koła nr 4 w Starachowicach. Koledzy ze Starachowic przygotowali dla uczestników posiedzenia niespodziankę, która miała na celu zapoznanie z historią i specyfiką ziemi starachowickiej. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz zaproszeni gości zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Pobyt w muzeum poszerzył wiedzę strażakom emerytom na temat rozwoju miasta na przestrzeni wieków.

 Natomiast posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w miejscowości Mirzec „Modrzewiowym Dworku”. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Grzegorz Rajca  – Z – ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
 • mł. bryg. Sławomir Zięba –  Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Prezes Zarządu Głównego ZE i RP RP.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2021. Następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Wiesław Woszczyna z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jerzym Kurkiem wręczyli byłemu Prezesowi Koła w Końskich Kol. Zbigniewowi Pałoszowi list okolicznościowy w podziękowaniu za wieloletnie kierowaniem Kołem w Końskich.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono:

 1. Informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego posiedzenia,  
 2. Omówiono sprawy z zakresu finansów Zarządu Wojewódzkiego,
 3. Przewodniczący WKR kol. Jacenty Socha przedstawił informację komisji rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego i postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2021, które zostało udzielone jednogłośnie,
 4. Informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w I kwartale 2022, 
 5. Informację z działalności pracy w poszczególnych kołach, 
 6. Informację z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP odbytego w dniach 7-9.04.2022 r.,
 7. Omówiono organizację  obchodów 30-lecia  naszego związku i poinformowano że z tej okazji będzie wydana książka.
 8. Poinformowano o zmianach w składzie Zarządu Głównego oraz poinformowano o ufundowaniu Sztandaru dla KG PSP.
 9. Przekazano informacje o obchodach 30- lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowanie dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz dla Zarządu Koła nr 4 za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach.

Informacje z Urzędu Marszałkowskiego

Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu Żelaznemu. Zostały one zakupione z unijnego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość –  Jubileusz 85–lecia urodzin Pana st. bryg w st. spocz. Mariana Oksińskiego  – Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, jednego z założycieli związku emerytów w Polsce oraz pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Funkcję tą pełnił przez trzy kadencje, aż do roku 2007. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w imieniu całego Zarządu oraz Koła nr 7 w Kielcach złożyli szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia urodzinowe i wręczyli list okolicznościowy i kosz upominków. Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg Krzysztof Ciosek podziękował Jubilatowi za długoletnią oraz aktywną działalność związkową w Kole i Zarządzie  Wojewódzkim wręczył list okolicznościowy. Natomiast Prezes i Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wręczyli drobny upominek i list okolicznościowy. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia i sugestie odnośnie działalności naszego związku wspólnie prezydium Oddziału wojewódzkiego z jubilatem przy kawie i ciasteczka.

VI Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 14 grudnia br. w Restauracji Pod Młynem w Morawicy odbyło się VI Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek   – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • kol. Jan Nowak i Marian Oksiński – Prezesi Honorowi Zarządu Wojewódzkiego,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Oddziału Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i emerytów w roku 2021 a następnie w  pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z działalności Oddziału Wojewódzkiego i  realizacji planu pracy za rok bieżący,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2021,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022, który po przegłosowaniu zatwierdzono.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za okazana pomoc przy realizowaniu zadań statutowych związku. Podziękowania zostały również skierowane do Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych.

Pod sumując rok działalności jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz okres trwającej pandemii kol. Jerzy Kurek podziękował wszystkim prezesom i zarządom kół przy komendach powiatowych oraz miejskiej za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu na realizacje nakreślonych zadań, a w szczególności na integrację środowiska emeryckiego.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kalendy łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

V Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek –  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna,  Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
 • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
 • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
 • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach.

podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.