Zaproszenie na majówkę

Zarząd Koła Nr 7 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. informuje, że  w dniu 21 maja br. organizuje spotkanie emeryckie z okazji „DNIA STRAŻAKA” i 30-lecia powstania Koła na które serdecznie Pana/Panią zaprasza. Program majówki:

 • wyjazd autokarem z placu KW PSP o godz. 8:30,
 • zwiedzanie Centrum Geoedukacji- Geonatura Kielce godz. 9:00,
 • zwiedzanie Muzeum Narodowego- Pałac Biskupów Krakowskich godz. 10:30,
 • msza święta o godz. 13:00 w Katerze w Kielcach,
 • biesiada o godz. 15:00 w Hotelu „Leśna Promenada” w Piekoszowie,
 • przyjazd do Kielc na plac KW PSP około godz. 22:00.

Zapisy na spotkanie emeryckie wraz z opłatą w wysokości 50 zł od osoby przyjmowane będą w dniu 7 maja (wtorek) w godz. 1000 do 1200 w sali tradycji (parter) lub w pokoju 104, (I piętro) w budynku KW PSP.

W terminie tym można również będzie uregulować składki członkowskie.

Przy zapisywaniu się na wspólne spotkanie prosimy podać czy uczestnik spotkania  będzie korzystał z autokaru bądź czy uda się na spotkanie własnym środkiem transportu.

Zaproszenie na majówkę

Zarząd Koła Nr 7 Związku Emerytów i Rencistów R.P. w Kielcach informuje,  że  w dniu 24 maja 2023 r. organizuje majówkę z okazji „DNIA STRAŻAKA”.

Program majówki:

 • wyjazd autokarem z placu KW PSP w dniu 24. 05. o godz. 830,
 • zwiedzanie zamku Krzysztopór gm. Iwańska około godz. 1000,
 • zwiedzanie – muzeum w Opatowie około godz. 1130,
 • msza święta w kolegiacie Opatowskiej o godz. 1300,
 • strażacka majówka odbędzie się w „Zajeździe dla Ciebie” miejscowość  Piotrów-Zagościniec 26a gmina Łagów o godz. 1430,
 • zakończenie imprezy o godz. 2100.

Przyjazd do Kielc na plac KW PSP około godz. 2200.

Zapisy na majówkę wraz z opłatą w wysokości 40 zł od osoby dla członków Koła nr 7 przyjmowane będą w dniu 9 maja (wtorek) 2023r. w godz. 1100 do 1300 w Sali tradycji, (parter w budynku KW PSP ).

W powyższym dniu można również uregulować składki członkowskie.

Przy zapisywaniu się na majówkę prosimy podać czy uczestnik spotkania będzie korzystał z autokaru bądź czy uda się na spotkanie własnym środkiem transportu. Dodatkowo prosimy podanie czy uczestnik będzie zwiedzał trasę podziemną w Opatowie, ponieważ do pokonania jest trzy kondygnacje w dół schodami.

VIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

VIII Zjazd Delegatów Oddziału  Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. świętokrzyskiego odbył się w dniu 14 marca 2023 r. w „Zajeździe dla Ciebie” w miejscowości Piotrów-Zagościniec  gm. Łagów, gdzie sekretariat zjazdu rejestrował delegatów i wydawał materiały zjazdowe dla wszystkich uczestników.

Otwarcia obrad dokonał Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, który powitał 36 Delegatów Zjazdu wybranych na Walnych Zebraniach Członków w 13 Kołach z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zaproszonych gości w osobach:

 • st. bryg Marcina Machowskiego –Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Wiesława Woszczynę – Wiceprezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,
 • ks. kan. Marka Mrugałę – Kapelana Świętokrzyskich Strażaków,
 • Pana Stanisława Wałka – skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,
 • Panią Izabele Jaros – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Kielcach,
 • Pana Marcina Wójcika – Przewodniczącego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Pana Pawła Stefańskiego – Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji NSZZ ” Solidarność”,
 • Panów Prezesów nowo wybranych zarządów Kół z naszego oddziału oraz członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, którzy nie zostali delegatami na VIII Zjazd.

Kolejnym punktem zjazdu było uczczenie minutą ciszy wszystkich tych co odeszli na wieczną wartę w czasie minionej kadencji.

Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został kol. Jerzy Żelazny oraz Sekretarzy Zjazdu w osobach kol. Stanisław Woś i kol. Arkadiusz Wesołowski. Zjazd z pośród delegatów wybrał także Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Jerzego Kurka, następnie swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik kol. Ewa Kędzior i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Jacenty Socha, który zawnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach.

Wniosek po burzliwej dyskusji przegłosowano jednogłośnie.

Zasłużonych działaczy związku uhonorowano wpisami do Honorowej Księgi Zasłużonych  poprzez wręczenie tym osobom stosownych certyfikatów, a także wręczono odznaczenia i listy okolicznościowe dla ustępującego Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 13 osób. Zarząd na pierwszy swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

 • Prezes – Jerzy Kurek
 • V-ce Prezes – Jerzy Żelazny
 • V-ce Prezes – Zbigniew Nobis
 • Sekretarz – Stanisław Woś
 • Skarbnik – Ewa Kędzior
 • Członek Prezydium – Wiesław Woszczyna
 • Członek zarządu – Teresa Czerwińska
 • Członek zarządu – Grzegorz Jankowski
 • Członek zarządu – Jerzy Janowski
 • Członek zarządu – Jarosław Wleciał
 • Członek zarządu – Sławomir Litwiński
 • Członek zarządu – Jan Chrabąszcz
 • Członek zarządu – Adam Kwaśniak

Następnie wybrano skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób. Komisja odbyła swoje pierwsze posiedzenie i ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący  –  Jacenty Socha,
 • Wiceprzewodniczący  –  Zbigniew Serafin
 • Sekretarz  – Jarosław Pławski
 • Członek  – Waldemar Skubisz
 • Członek – Jan Szczygieł

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani Jerzy Kurek, Wiesław Woszczyna, Jerzy Żelazny.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes  podziękował za obdarzone zaufanie  i przedstawił kierunki działania oddziału.

Zaproszeni Goście zabrali głos.

Po wyczerpaniu całego przyjętego programu Zjazd został zakończony, a jego uczestnicy przemieścili się z sali obrad do sali konsumpcyjnej na obiad.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowania Panu nadbrygadierowi Krzysztofowi Cioskowi za pomoc w przygotowaniu VIII Zjazdu Delegatów Oddziału oraz Panom Komendantom Miejskiemu i Powiatowym za udostępnienie środków transportu do przewiezienia delegatów na Zjazd. Zarząd również składa serdeczne podziękowania dla kol. Ryszarda Haby, który wykonał dokumentacje zdjęciową VIII Zjazdu.

Wycieczka śladami Pana Jezusa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach organizuje wyjazd do Ziemi Świętej w dniach 3-10.11.2023 roku. Chętni na ten wyjazd zapraszamy w dniu 28 marca 2023 do KW PSP w celu wpłacenia zaliczki w kwocie 1000 złotych od osoby. Organizatorzy zwrócą zaliczkę, gdy grupa nie będzie liczyć co najmniej 30 osób. Koszt całkowity wyjazdu to

2270 zł plus 610 USD.

Program wyjazdu