Informacje z Urzędu Marszałkowskiego

Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu Żelaznemu. Zostały one zakupione z unijnego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość –  Jubileusz 85–lecia urodzin Pana st. bryg w st. spocz. Mariana Oksińskiego  – Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, jednego z założycieli związku emerytów w Polsce oraz pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Funkcję tą pełnił przez trzy kadencje, aż do roku 2007. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w imieniu całego Zarządu oraz Koła nr 7 w Kielcach złożyli szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia urodzinowe i wręczyli list okolicznościowy i kosz upominków. Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg Krzysztof Ciosek podziękował Jubilatowi za długoletnią oraz aktywną działalność związkową w Kole i Zarządzie  Wojewódzkim wręczył list okolicznościowy. Natomiast Prezes i Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wręczyli drobny upominek i list okolicznościowy. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia i sugestie odnośnie działalności naszego związku wspólnie prezydium Oddziału wojewódzkiego z jubilatem przy kawie i ciasteczka.

VI Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 14 grudnia br. w Restauracji Pod Młynem w Morawicy odbyło się VI Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek   – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • kol. Jan Nowak i Marian Oksiński – Prezesi Honorowi Zarządu Wojewódzkiego,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Oddziału Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i emerytów w roku 2021 a następnie w  pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z działalności Oddziału Wojewódzkiego i  realizacji planu pracy za rok bieżący,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2021,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022, który po przegłosowaniu zatwierdzono.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za okazana pomoc przy realizowaniu zadań statutowych związku. Podziękowania zostały również skierowane do Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych.

Pod sumując rok działalności jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz okres trwającej pandemii kol. Jerzy Kurek podziękował wszystkim prezesom i zarządom kół przy komendach powiatowych oraz miejskiej za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu na realizacje nakreślonych zadań, a w szczególności na integrację środowiska emeryckiego.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kalendy łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

V Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek –  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna,  Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
 • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
 • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
 • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach.

podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

III Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 28 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP formie wideokonferencji w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w siedzibach Komend Powiatowych PSP.

Podczas III posiedzenia zarządu w tej kadencji przekazano;

 • informacje z posiedzenia Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 26 czerwca br.,
 • informacje dotyczącą działalności Oddziału Wojewódzkiego,
 • informacje dotyczącą spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego,
 • Informacje Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP,
 • informacje z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego  za pierwsze półrocze 2020,
 • informacje, iż z dniem 9 czerwca br. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach posiada osobowość prawną, ponieważ został zarejestrowany w KRS,

oraz

 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • omówiono najważniejsze sprawy emerytów w okresie pandemii,
 • przedstawiono informację dotyczącą wpisów do księgi honorowej Związku Emerytów i Rencistów oraz składania wniosków w sprawie odznaczeń,

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, Prezesi Kół oraz zaproszeni członkowie zarządów kół.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz  Komendantom Powiatowym PSP za pomoc w organizacji posiedzenia zarządu w formie zdalnej .